CA | ES | FR | EN

El celler està dotat dels elements necessaris per seguir una elaboració acurada i poc intervencionista però capaç d'ajudar a que el procès natural de transformació del raïm en vi arribi a un bon final.

 

La Bodega

La bodega está dotada de los elementos necesarios para seguir una elaboración precisa y poco intervencionista pero capaz de ayudar a que el proceso natural de transformación de la uva en vino llegue a un buen final.

 

Cave

La cave permet d’aider au processus naturel de transformation du raisin avec soin sans trop intervenir.

 

Winery

The winery is equipped with all the necessary tools to be able to carefully carry out the winemaking process without intervening too much. This method allows us to aid this natural process where grapes are turned into good wine.